Vilket hundväder vi har haft idag! Labradorerna har varit mycket nöjda . Det har snöat, säkert en halv centimeter!

Och snorhalt har det varit. Sådana här dagar borde en bo i ett gigantiskt hägn där en kunde släppa ut hundarna och gå kilometervis med dem utan att över huvud taget sätta på dem ett koppel. Men så har vi ju det inte riktigt hos oss. Det är koppel på innan vi kommer till lämpliga ställen att koppla loss . Fram till dess är matten petimeternoga med koppelgåendet då icebugsen (som numera tar in vatten) ännu inte har tagits fram för säsongen och att dratta på ändan känns … mindre lockande. Ja, det är de bruna labbarna jag får hålla efter. S:ta Selma är bäst på att gå i koppel. Också.

S:ta Selma herself
Majken